simbulu de S'ARGIDDA
S'ARGIDDA
di Fausto Caboni
versione italiana deutsche fassung english version version española version française versioni sarda
asienda agricula biologica
manixu de spetzias, lori, cardulinu, legumini, ortalitzia

piberoneddu habanero biologicu

sustantzias abivas
Sa sustantzia abiva printzipali ki cuntenit su piberoneddu est sa capsaicina (C18H27NO3), ki est sa prus ki donat sa pitziosidadi, siendu sa prus pitziosa de is capsaicinoidus ki s'agatant in su piberoneddu.
Sa cantidadi de capsaicina si podit mesurai po mesu de sa "Scala Scoville": postu paris a 0 su balimentu S.U. (Scoville Units) de su piberoneddu druci (ki no cuntenit capsaicina) i a 16.000.000 su balimentu S.U. de sa capsaicina sketa, is variedadis diferentis de piberoneddu portant balimentus ki s'aprobiant a is 40.000 S.U. po su piberoneddu cayenna crassicu, a is 400.000 S.U. po su piberoneddu habanero po nci lompi a is balimentus prus artus de is variedadis noas burdas, ki passant 1.000.000 S.U..
Su piberoneddu habanero e totu incluit medas variedadis, donnyuna cun su cunténniu suu de capsaicina. Su "red savina" podit lompi fintzas a 600.000 S.U., su "chocolate" lompit a 300.000 S.U., su "yellow" a 200.000 S.U..
propiedadis
cunténniu de capsaicina
Sa capsaicina, in prus de essi contra s'ossidadura, fait meda profetu a sa saludi:
» ajudat sa digididura, poita fait accresci sa secretzioni de is suçus de su stogumu,
» scidat su metabolismu,
» calat sa cantidadi de colesterolu, poita fait accresci su flussu de su sanguni,
» parri ki prevenni calincunu cancuru, prus su a sa prostata, ma po imoi d'ant isperimentau sceti cun is cavias.
Su piberoneddu cuntenit meda vitamina C puru, ki serbit po mudai su collageni, cun medas profetus, prus de totu po sa peddi i is benas.
umperu in coxina
botuleddu cun habanero red savina
botu g 5,00 red savina
botuleddu cun habanero chocolate
botu g 5,00 chocolate
botuleddu cun habanero yellow
botu g 5,00 yellow
S'imboddicu ki proponeus est su botuleddu de birdi cun 5 gramus de piberoneddu habanero "red savina", "chocolate" o "yellow" fatu a pruini.
1) Cantu pruini si depit umperai? Sigumenti cuntenit meda capsaicina, ki du fait meda pitziosu, est mellus a dosai su pruini de piberoneddu habanero cun atentzioni, mancai inghitzendi liendiddu de su botuleddu a pagu a pagu cun sa punta de unu gorteddu i a pustis, segundu su paladari suu, accresci sa dosa kantu si bolit.
2) In cali pratus si podit umperai su piberoneddu habanero? Po kini di praxit su pitziosu, s'habanero si podit ponni ajumai in donnya pratu, nosus cunsillaus de du provai cun sa petza arrubia, cun sa bannya de tamatiga, po fai cunfituras o po du açungi a s'ollu de olia. Po s'in prus... logu a s'inginnu!